Is onze HVO hetzelfde als andere HVO’s?

Intussen kent de ontwikkeling van HVO al weer meerdere generaties die elkaar in opvolging qua techniek, kwaliteit en CO2-uitstoot hebben verbeterd. GoodFuels HVO is op dit moment de best beschikbare duurzame, renewable diesel. Waarom?

HVO wordt als brandstof soms ook wel biodiesel genoemd. Biodiesel is echter een parapluconcept waar in onze ogen (en die van onze Sustainability Board) ook minder goede of slechte biodiesels onder vallen. Bijvoorbeeld de 1e generatie biodiesel gemaakt van palmolie. Onze HVO kent de hoogste CO2-reductie (90%), en realiseert deze reductie ook op de meest duurzame manier.

GoodFuels doet daarnaast ook onderzoek naar nieuwe afvalstromen die gebruikt kunnen worden om brandstof van te maken. Wij kiezen alleen afval dat voor geen enkele ander doeleinde gebruikt kan worden en dat anders in een afvalverbrander of vuilstort was beland. Dit afval omzetten in vloeibare brandstoffen die rechtstreeks fossiele brandstoffen vervangen is dan een betere en duurzamere optie. Het uiteindelijke oordeel over de duurzaamheid van een grondstof ligt bij onze onafhankelijke sustainability board.

Tenderdesk

De overheid houdt duurzaamheidsdoelen voor bedrijven steeds hoger in het vaandel. Duurzaamheid en CO2-reductie zijn steeds vaker belangrijke speerpunten voor het kiezen van publieke aanbestedingen. Wil je met je bedrijf eerder in aanmerking komen voor de tenders die de overheid uitschrijft? Ons team helpt je bij het behalen van je duurzaamheidsdoelen met de inzet van onze HVO. Laat ons je eens rustig uitleggen hoeveel je hiermee wint. Ga voor onze hulp en expertise naar de tenderdesk en maak een afspraak voor je eerste (gratis) consult.

Tenderdesk

Duurzaamheid maakt alle verschil

Bij GoodFuels willen we natuurlijk onderscheid maken als het gaat om CO2-reductie, maar ook juist als het gaat om de duurzaamheid van de productie en het product zelf. Onze HVO is dus niet hetzelfde als andere HVO’s. Wij zorgen er echter voor dat onze HVO nooit gemaakt wordt van restafval van industrieën die wij (en onze Sustainability Board met ons) niet als duurzaam kunnen zien.

Wij waarborgen duurzaamheid in onze producten en processen op verschillende manieren. Naast duurzaamheidscertificaten hebben wij ook een objectieve Sustainability Board.

Read more

Order your sustainable fuel here